Instructieweekend mulitpitch en adventure in Yvoir

Instructieweekend mulitpitch en adventure in Yvoir

Vindt plaats op tot en met

multipitch en adventure klimmen. Inschrijving vanaf 27 april.

Het doel is om zelfstandig te leren klimmen van meerdere touwlengtes in (behaakte) sportklimgebieden. Je leert onder andere voorklimmen, standplaatsbouw, abseilen en een aantal knopen en touwtechnieken

Voor degene die al hun outdoorvoorklimbewijs multipitch hebben is er instructie adventure klimmen waarin we jullie alle fijne kneepjes bijbrengen van het klimmen van onbehaakte routes en het veilig afzekeren met cams en nuts. 

Specifieke informatie over dit weekend:

  • Klimgebied:         Yvoir in België
  • Instructie             Outdoor Voorklimmen multipitch en multipitch
  • Kosten:                € 60 euro inclusief overnachting, eten en instructie, maar exclusief reiskosten
  • Contactpersoon:  Aad Koster
  • Overnachting:      nnb

 Cursusstructuur, cursusmateriaal en voortgang

Bij NKBV regio Haaglanden gebruiken we een hele open cursusstructuur. Omdat een instructeur meestal twee cursisten meeneemt kan hij/zij heel goed ‘op maat’ cursus geven. We bieden je graag de gelegenheid mee te gaan als je kunt, en om een weekendje over te slaan als je niet kunt. We zien je niet als consument, maar als actief lid in onze vereniging.

De instructie wordt gegeven door instructeurs uit de regio die zijn opgeleid volgens de landelijke NKBV richtlijnen. We proberen te regelen dat iedere instructeur aan slechts twee cursisten instructie geeft. 

Om bij te houden wat de cursisten hebben geleerd gebruiken we een  voortgangsformulier voor de multipitch aantekening. Wij nemen deze steeds weer mee in een ordner. Wij vinden het als instructeurs ook prettig als zo'n formulier gebruikt wordt, zodat we bij het begin van de dag kunnen zien hoe ver je bent, en waar we ons op moeten richten.

Verplichtingen

Je moet een buitensportverzekering en klimkaart voor België hebben voor dit weekend. Daarover vind je meer informatie op deze pagina. NKBV-leden kunnen dit regelen via mijnNKBV. Als je nog geen NKBV-lid bent, of als je geen klimjaarkaart hebt kan de contactpersoon (zie boven) een tijdelijke klimkaart voor je regelen voor € 6, en als je geen passende verzekering hebt kunnen we ook die voor je regelen voor € 6. Deze kosten belasten we aan je door. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de contactpersoon (zie boven) te laten weten dat hij/zij dit moet regelen voor je. Dit kun je bij je inschrijving aangeven. Doe dit bijtijds: alleen als we die een week van tevoren aanvragen weten we zeker dat we die op tijd binnen hebben.

Het reizen

De contactpersoon maakt enkele dagen van tevoren een carpoolvoorstel. Hiervoor vragen we je om je bij je opgave (of later per mail) te laten weten als je van een andere plek komt dan je huisadres, of als je met iemand wilt samen reizen.

Reservelijst

Voor ieder weekend krijgen we een vaststaand aantal klimkaarten, meestal 25. Dit houdt verband met de regulering van het aantal klimmers in de klimgebieden. We hebben de ervaring dat cursisten zich vaak eerder inschrijven dan de instructeurs. Om ruimte te houden qua klimkaarten voor de instructeurs zetten we het maximale aantal deelnemers lager dan het aantal klimkaarten dat we hebben (meestal op 15). Daarnaast weten we vaak pas wat korter voor de activiteit hoeveel instructeurs er mee gaan, en daardoor hoeveel cursisten we kunnen behappen bij het geven van instructie. Dit kan betekenen dat cursisten op de reservelijst komen. We nemen altijd zoveel mogelijk cursisten mee, maar we kunnen dit pas kort voor de activiteit precies bepalen. Vaak kunnen we deelnemers van de reservelijst toch meenemen. Daarom heeft het wel degelijk zin om je in te schrijven, ook als de activiteit vol is geboekt. Als je mee kunt krijg je bericht van de organisator van het instructie-activiteit. Het staat je vrij om bij de organisator te informeren hoe het er voor staat.

Zelfstandig klimmers

Ook zelfstandig klimmers (klimmers met klimvaardigheidbewijs outdoor voorklimmen) zijn van harte welkom. Zij zijn volledig deel van het weekend, maar gaan bij het klimmen hun eigen gang. Het is natuurlijk extra gezellig als we 's avonds met een grote groep zijn, en de mix van beginnende klimmers en ervaren klimmers is altijd leuk! Alleen als we met heel veel cursisten zijn kan het zijn dat we (in verband met de klimkaartenregeling) de zelfstandig klimmers vragen om in een ander gebied te gaan klimmen. De kosten voor zelfstandig klimmers bedragen € 20 incl. overnachting en eten en exclusief reiskosten. Zelfstandig klimmers nemen uiteraard zelf al het benodigde klimmateriaal mee. De verplichting van een klimkaart en passende verzekering gelden onverminderd.

Het klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen

Als je alle benodigde onderdelen beheerst wordt het tijd dat dat bevestigd wordt met een examen voor het klimvaardigheidsbewijs. Als je inderdaad alle noodzakelijke vaardigheden in huis hebt om zelfstandig en veilig te kunnen klimmen hoor je na het examen dat je geslaagd bent. De instructeur vraagt thuis het klimvaardigheidsbewijs voor je aan. Die krijg je binnen enkele weken thuisgestuurd. De kosten nemen wij als regio Haaglanden voor onze rekening.

Wij nemen pas een examen af als we denken dat je er daadwerkelijk klaar voor bent, dat wil zeggen als een instructeur dat heeft aangegeven (vraag je instructeur gerust naar de status aan het eind van een instructiedag!). Als een examen te vroeg blijkt te komen hebben we niet alleen te maken met de teleurstelling dat dit oplevert, maar we hadden die dag dan ook beter kunnen benutten voor instructie of herhaling. We vinden het veel belangrijker dat je echt veilig kunt klimmen dan dat we je snel gevorderd kunnen verklaren.