Contact

Vragen of opmerkingen? Mail de contactpersoon (zie onder) of mail info@nkbvhaaglanden.nl

Bestuur:

    Voorzitter Paul Coppens voorzitter@nkbvhaaglanden.nl
    Secretaris Ronald van Leeuwen secretaris@nkbvhaaglanden.nl
    Penningmeester Jorrit Nijhuis penningmeester@nkbvhaaglanden.nl
    Klimcoördinator Aicha Hockx klimcoordinator@nkbvhaaglanden.nl
    Algemeen bestuurslid Sonja Kaskens wandelen@nkbvhaaglanden.nl
  •          Jeugdcommissie: Nans Kruseman, Esther Kornaat, Ronald van Leeuwen
  •          mail: Jeugd@nkbvhaaglanden.nl
  • Opleidingscommissie: Vincent van Beek, Peter Verburgh, Paul Coppens, 
  •          mail: Opleidingscommissie@nkbvhaaglanden.nl
  •          Wandelcommissie: Sonja Kaskens
  •          mail: wandelen@nkbvhaaglanden.nl
  • Depotcommissie: Remy Klaasse
  • Conditietraining: Marco Boerlage, 070-3543923 of m.boerlage@hetnet.nl.

Bankrekening: IBAN code NL53 INGB 0005 4955 71 ten name van NKBV regio Haaglanden.

Depot: Deze bevindt zich in een kelderbox onder de Clavecimbellaan 120/134 in Rijswijk. De meeste bestuursleden hebben een depotsleutel.